Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΓΛΥΠΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ – THE RETURN OF THE PARTHENON SCULPTURES (VIDEO)

Η Καμπάνια

του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς και Νήσων

για την Επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα

 

The Campaign

of the Club for UNESCO of Piraeus and Islands

for the Return of the Parthenon Sculptures